شرایط خرید خودروی لیزینگی

1- نداشتن چک برگشتی

2- نداشتن وام معوقه

3- داشتن شغل و یا منبع درآمد

4- خودروهای ایرانی حدااکثر تا  مدل 1398 با کارکرد زیر 100 هزار کیلومتر

5- برای خودروهای خارجی ( در سند ماشین ،تاریخ تولید به تاریخ میلادی ثبت شده باشد) مدل 2015 حداقل و کارکرد زیر 120 هزار کیلومتر

ثبت نام خرید خودرو

  • حتما با اعداد انگلیسی نوشته شود