مراحل خرید اقساطی (لیزینگی) خودرو

1- پر کردن فرم ثبت نام اولیه (تقاضای خرید خودروی اقساطی) از سایت طبق شرایط اعلام شده

2- تحویل مدارک شخصی و شغلی به شرکت ( طبق آنچه که در لیست مدارک مورد نیاز نسبت به شغلتون مشخص شده است).

3- بررسی و احراز شرایط متقاضی توسط بانک

4- تامین خودروی مورد نظر و امضای قراردادهای لازم

5-بازدید و تائید کارشناس رسمی دادگستری

6- انجام بیمه بدنه اقساطی به مدت اقساط تعیین شده

7- پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط متقاضی

8- تحویل چکهای اقساط و چک تضمین کلی به شرکت

9- نقل و انتقال پلاک بنام متقاضی و تنظیم سند بنام شرکت لیزینگ و تسویه حساب (کارت ماشین به آدرس خودتان از طریق پلیس راهور ارسال خواهد شد)

10- تحویل خودرو (امکان تحویل خودرو بعد از پیش پرداخت با شرایط ویژه وجود دارد)

لازم به ذکر هست که تمامی هزینه های جانبی شامل هزینه های کارشناسی ، مالیات و نقل و انتقال سند و کارمزدها به عهده متقاضی می باشد.